OGŁOSZENIA

     

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia SDO "Nad Drwęcą" w Ostródzie
na AKCJĘ SPRZĄTANIA OGRODU
27 kwietnia 2019 r. , o godz. 10:00; pod budynkiem Domu Działkowca

***

DYŻURY członków zarządu w 2019 r.
w Centrum Użyteczności Publicznej, biuro SDO "Nad Drwęcą", pok. 229;
ul. Jana III Sobieskiego 9
oraz
w DOMU DZIAŁKOWCA
przy ul. Mazurskiej (na terenie ogrodu "Nad Drwęcą")

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska