OGŁOSZENIA

     

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia - 27 kwietnia 2017 r., o godz. 16:30
w sali konferencyjnej (parter CUP) Centrum Użyteczności Publicznej
(budynek za starostwem powiatowym) przy ul. Jana III Sobieskiego 9,
DRUGI TERMIN zebrania - 27 kwietnia 2017 r., o godz. 17:00.
Z dokumentami na walne zebranie można zapoznać się w tym miejscu
pod "AKTUALNOŚCIAMI" w zakładce "Walne zebrania"
oraz 20 kwietnia 2017 r., w Centrum Użyteczności Publicznej,
pok. 229, w godz. 11:00 - 13:00 oraz 15:00 - 17:00, podczas dyżurów członków zarządu.

***

DYŻURY członków zarządu w 2017 r.
w DOMU DZIAŁKOWCA przy ul. Mazurskiej
(na terenie ogrodu "Nad Drwęcą")
oraz
w Centrum Użyteczności Publicznej,
Biuro SDO "Nad Drwęcą", pok. 229;
ul. Jana III Sobieskiego 9

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska