Nazwyczajne walne 2015

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia 22 kwietnia 2016 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w piątek, 22 kwietnia 2016 r., o godz. 16.30 w sali konferencyjnej
CENTRUM UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
przy ul. Jana III Sobieskiego 9
odbyło się Walne Zebranie Członków SDO „Nad Drwęcą” w Ostródzie
Poniżej publikujemy uchwały podjęte na zebraniu, które są ważne
i obowiązują wszystkich działkowców - członków ogrodu,
bez względu na przynależność do stowarzyszenia
.

Dokumenty i uchwały podjęte na walnym zebraniu:

uchwała 1 - sprawozdanie za 2015
sprawozdanie za 2015
sprawozdanie finansowe - bilans 2015
sprawozdanie finansowe - rachunek zysków i strat 2015
uchwała 2 - sprawozdanie KR za 2015

sprawozdanie komisji rewizyjnej
uchwała 3 - absolutorium
uchwała 4 składka członkowska i wpisowe
uchwała 5 opłata ogrodowa
uchwała 6 opłata wodna
uchwała 7 opłata na wywóz śmieci
uchwała 8 zadanie inwestycyjne-energomodernizacja16
uchwała 9 - plan 2016
plan pracy na 2016

preliminarz 2016
uchwała 10 - liczebność organów

***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne walne zebranie członków SDO „Nad Drwęcą” w Ostródzie dn. 29.06.2015 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rejestracją naszego stowarzyszenia, w poniedziałek, 29 czerwca 2015 r., o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Nad Drwęcą” w Ostródzie. Członkowie stowarzyszenia podjęli na nim szereg uchwał związanych z rozpoczęciem jego działalności. Poniżej wszystkie uchwały podjęte na zebraniu.

Uchwała nr 1 - Regulamin organizacyjny ROD

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska