Walne zebrania

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  We wtorek, 24 kwietnia 2018 r., o godz. 16:00 w sali konferencyjnej 
Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawcze użytkowników działek w ROD „Nad Drwęcą” w Ostródzie.
Wszystkie proponowane uchwały zostały podjęte jednogłośnie w drugim terminie zebrania,
są ważne i obowiązują wszystkich działkowców -
- członków ogrodu, bez względu na obecność na zebraniu
i bez względu na przynależność do stowarzyszenia.
Poniżej publikujemy treść dokumentów przyjętych na zebraniu:uchwała nr 1 ws. sprawozdania za 2017 r.
sprawozdanie za 2017 r.
bilans za 2017 r.
rachunek wyników za 2017 r.
uchwała nr 2 ws. sprawozdania komisji rewizyjnej
sprawozdanie KR za 2017 r.
uchwała nr 3 ws. absolutorium dla zarządu za 2017 r.
uchwała nr 4 ws. składki członkowskiej w 2018 r.
uchwała nr 5 ws. opłat ogrodowych w 2018 r.
uchwała nr 6 ws. opłaty wodnej w 2018 r.
uchwała nr 7 ws. opłat na wywóz odpadów w 2018 r.
uchwała nr 8 ws. partycypacji w zadaniach inwestycyjnych w 2018 r.
uchwała nr 9 ws. planu pracy na 2018 r.
plan pracy na 2018 r.
preliminarz na 2018 r.
uchwała nr 10 ws. wyborów uzupełniających do organów
uchwała nr 11 ws. uruchomienia biura stowarzyszenia i przyjęcia regulaminu jego pracy
regulamin pracy biura stowarzyszenia
uchwała nr 12 ws. nadania honorowego członkostwa

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska