Walne zebrania

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze użytkowników działek w ROD „Nad Drwęcą” w Ostródzie
odbędzie się w piątek, 5 kwietnia 2019 r., o godz. 15:30 (pierwszy termin) lub o 16:00 (drugi termin)
w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9, 
Uchwały podejmowane w drugim terminie będą ważne i obowiązują wszystkich działkowców - 
- członków ogrodu, bez względu na obecność na zebraniu 
i bez względu na przynależność do stowarzyszenia.
Poniżej publikujemy projekty dokumentów do wglądu, proponowane do przyjęcia na walnym:Porządek walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Regulamin obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
uchwała nr 1 ws. sprawozdania za 2018 r.
sprawozdanie za 2018 r.
bilans za 2018 r.
rachunek wyników za 2018 r.
uchwała nr 2 ws. sprawozdania komisji rewizyjnej
sprawozdanie KR za 2018 r.
uchwała nr 3 ws. absolutorium dla zarządu za 2018 r.
uchwała nr 4 ws. liczebności organów statutowych
uchwała nr 5 ws. wyników wyborów do organów statutowych stowarzyszenia
uchwała nr 6 ws.składki członkowskiej i wpisowego w 2019 r. 
uchwała nr 7 ws. opłaty ogrodowej w 2019 r.
uchwała nr 8 ws.opłaty wodnej w 2019 r. 
uchwała nr 9 ws. opłat na wywóz odpadów w 2019 r.
uchwała nr 10 ws. podjęcia zadania inwestycyjnego w 2019 r.
uchwała nr 11 ws. planu pracy i preliminarza na 2019 r.
Plan pracy na 2019 r.
preliminarz finansowy na 2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska