Kontakt

     

Stowarzyszenie Działkowców Ogrodu  NAD DRWĘCĄ w Ostródzie - 

Centrum Użyteczności Publicznej (CUP)

ul. Jana III Sobieskiego 9 
14-100 Ostróda,

pokój nr 229

e-mail: nadrweca@gmail.com

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska