Ludzie

     


ZARZĄD STOWARZYSZENIA
1.
Henryk Kropidłowski
Prezes
2.
Agnieszka Biesiekirska
Wiceprezes
3.
Anna Posiadeł
Skarbnik
4.
Grażyna Zander
Sekretarz
5.
Alicja Dębek
Członek
6.
Zenonon Szuszkiewicz
Członek
7.
Krzysztof Siemak
Członek

KOMISJA REWIZYJNA
1.
Urszula Ciarcińska
Przewodnicząca
2.
Bogdan Józefowicz
Wiceprzewodniczący
3.
Hanna Achcińska
Sekretarz


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska