Powołanie stowarzyszenia

     


10 stycznia 2015 r., w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej (CUP) w Ostródzie odbyło się walne zebranie założycielskie członków Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu „Nad Drwęcą” w Ostródzie, które podjęło uchwałę o wyodrębnieniu się ze struktur Polskiego Związku Działkowców, powołaniu stowarzyszenia oraz przyjęciu jego statutu. Zebranie wybrało również zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia oraz powołało jego komitet założycielski. Komitet założycielski złożył wszelkie niezbędne dokumenty do sądu rejestrowego w Olsztynie. 25 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie wpisał nasze stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000559176.


Po długotrwałych zmaganiach z drakońskimi przepisami przejściowymi ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. i po trzykrotnych próbach powołania stowarzyszenia, z radością odnotowaliśmy fakt, że 25 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie wpisał nasze stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z tą decyzją nasz ROD, po dwuletnich staraniach wyodrębniliśmy się z ogólnopolskiej struktury organizacyjnej Polskiego Związku Działkowców.
To ważne wydarzenie w historii naszego ogrodu. Przed nami wiele nowych wyzwań organizacyjno-prawnych, z przejęciem majątku na czele. Wspólnie na pewno je pokonamy, ale cieszmy się tym, że wreszcie jesteśmy samodzielni i samorządni, i że to - jak będziemy sobie radzić w naszym ogrodzie - zależeć będzie wyłącznie od samych działkowców, a nie od jakichś nadrzędnych struktur i instancji pasożytujących na naszych składkach.
  • Stowarzyszenie jest organem założycielskim i prowadzącym Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Drwęcą”, stąd ważnym jest, by wszyscy działkowcy podpisali nową umowę dzierżawy działkowej ze stowarzyszeniem.

  • postanowienie o wpisie SDO do KRS

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska