Prawo do działki

     

Każdy działkowiec użytkujący działkę w ROD „Nad Drwęcą” w Ostródzie ma obowiązek uregulować stan prawny tego użytkowania podpisując z zarządem Stowarzyszenia Działkowców Ogrodu (SDO) „Nad Drwęcą” w Ostródzie umowę dzierżawy działkowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2015 r. Termin ten, w bieżącym roku, jest również nieprzekraczalny w kwestii uiszczania wszelkich opłat należnych z tytułu użytkowania działki a uchwalonych przez walne zebranie.

Nowi działkowcy zamierzający podjąć uprawę działki w naszym ogrodzie winni, przed podpisaniem wspomnianej umowy z zarządem SDO, podpisać notarialnie poświadczoną umowę przeniesienia prawa do działki z poprzedniego użytkownika. Przy składaniu kopii tej umowy w świetlicy Domu Działkowca przy ul. Mazurskiej na sobotnich dyżurach członków zarządu, można podpisać jednocześnie umowę dzierżawy oraz złożyć deklarację członkowską do stowarzyszenia, co spowoduje przyznanie działkowcowi określonych przywilejów określonych w zakładce „członkostwo” oraz w statucie SDO.


Załączniki:
- umowa dzierżawy działkowej
- umowa przeniesienia praw do działki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska