Członkostwo

     

Członkostwo w stowarzyszeniu zarządzającym ogrodem daje działkowcowi szereg przywilejów, z których najważniejszymi są:
- prawo decydowania o zarządzaniu ogrodem (czynne i bierne prawo wyborcze na walnych zebraniach),
- ok. 30% niższe opłaty za korzystanie z działki w stosunku do tych, które płacą działkowcy niebędący członkami stowarzyszenia.

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia, z mocy prawa jego członkami są działkowcy, którzy uczestniczyli w zebraniu założycielskim w dniu 10 stycznia 2015 r., posiadają prawo do uprawiania działki w ogrodzie na podstawie umowy dzierżawy działkowej podpisanej z zarządem stowarzyszenia.

Działkowcy, nieobecni na zebraniu założycielskim mogą stać się członkami stowarzyszenia po złożeniu deklaracji członkowskiej do SDO „Nad Drwęcą” w Ostródzie, na podstawie której zarząd stowarzyszenia podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. Warunkiem podjęcia takiej uchwały jest również podpisanie umowy dzierżawy działkowej, którą musi zawrzeć każdy działkowiec ogrodu, niezależnie od przynależności do stowarzyszenia.


Załącznik:
- deklaracja członkowska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska